Skip to content

Üniversite Kurma Ekonomisi

Ülkemizdeki üniversite sayısı benim üniversite okuduğum döneme (1975-1980) kıyasla ciddi olarak artmış olmasına rağmen sürekli yeni üniversiteler açılıyor.  Devletin üniversite açma iştahı devlet üniversitesi sayısı 100’u geçtikten sonra epey azaldı—2011’den bu yana sadece 2 yeni devlet üniversitesi kuruldu.  Fakat vakıf üniversitesi kurucularında iştah hala yüksek.  Ülkedeki 71 vakıf üniversitesinin neredeyse yarısı 2009-2013 arasındaki 5 yıllık dönemde kuruldu.  Benim aldığım duyumlara göre sırada başkaları da sıralarını bekliyor.  Peki bir üniversitenin maliyeti nedir?  Kampüs kaça malolur, yıllık giderler nedir, üniversiteler kar edebilir mi?  Türkiye’nin en eski vakıf üniversitesinde dekanlık, 2007’de kurulmuş ve hızla büyümüş bir vakıf üniversitesinde kurucu rektörlük yaptım, ve şu anda yeni öğrenci almış olan bir vakıf üniversitesinde kurucu rektör yardımcılığı ve dekanlık yapıyorum.  Ayrıca geçtiğimiz yıl yurt dışında kurulacak bir üniversite için danışmanlık yaptım.  Böylelikle vakıf üniversitesi kurma ve yönetme konusunda birçok şey öğrendim.  Öğrendiklerimden küçük bir bölümünü hem üniversite kurmak isteyenlere yararı olması hem de toplumun vakıf üniversitelerinin kuruluş ve işleyişi konusunda biraz daha bilgi sahibi olması amacıyla bu yazıda paylaşıyorum.  Kanımca bu yazının içeriği üniversite seçmek isteyen adaylara da yol gösterici olacaktır.

Yazının devamını okumak için tıklayınız.