Skip to content

Okulda Üniversite


Öğretmen eğitimi, bilimsel araştırmanın, bilgi ve teori üretiminin merkezi olan üniversiteler ile işbirliği içinde öğretmenlik mesleğinin icra edildiği “gerçek işyeri” olan okullarda verilmelidir. “Okulda Üniversite”, öğretmen eğitimi için uygulama yoğun geleneksel çırak-kalfa-usta modeliyle, bilime dayalı modern örgün eğitimi birleştiren ve teoriyle uygulamayı kaynaştıran bir model olarak tasarlanmıştır. Bu modelde, üniversiteler ve okullar; öğretmen adaylarının uluslararası standartlarda eğitimi, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin mesleki gelişimi, öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğretmen adaylarının karşılaşılan eğitim sorunları üzerinde araştırmalar yapması ve en önemlisi de okullardaki öğrenci başarısının artması için işbirliği yapacaktır.