Skip to content

Proje Ürün Odaklı Eğitim

MEF Üniversitesi’nde öğrenciler Proje Ürün Odaklı Eğitim ile öğrenmeyi içselleştirir.

Bilgiyi ölçen sınav odaklı eğitim-öğretim sisteminin, öğrenmenin içselleştirilmesine yararlı olmadığı tüm dünyada bilinmektedir. Yeni neslin özellikleri de dikkate alındığında, yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek, proje ve ürün odaklı öğrenme, öğrenmenin tam anlamıyla gerçekleşmesini sağlar. Bu bağlamda, final sınavlarının öğrenmenin gerçekleşmesine artık hizmet etmediği tüm dünyada ciddi bir tartışma konusudur.

MEF Üniversitesi’nde 2019’dan bu yana “proje ve ürün odaklı eğitim” modeli uygulanmaktadır. MEF’li öğrenciler, derste öğrendiklerini proje ve ürün odaklı eğitim modeliyle içselleştirir, öğrendiklerini yaşayarak deneyimlerler.