Skip to content

Açık Kitlesel Ders Platformları

MEFliler lisans eğitimleri süresince alacakları toplam seçmeli derslerin en az birini açık kitlesel çevrimiçi ders platformlarından almaktadırlar.

MEFliler kaynakların güncelliği, zenginliği, kalitesi ve kişiselleştirilmiş öğrenme seçeneklerinden de faydalanarak sektörün hızlı değişimlerini ve dünyanın dijital dönüşüm dinamiklerini yönetebilecek hale gelmelerini desteklemek için yapılan bu uygulama ile;

  • Hiçbir ücret ödemeden sınırsız LinkedIn Learning sertifikasına,
  • Lisans programlarıyla ilgili ücretini MEF Üniversitesi’nin ödediği bir edX veya Coursera eğitim programı sertifikasına sahip olarak mezun olurlar.

MEFliler; değişimi yaşayarak, kendini geleceğe daha hazır yetiştirirler, öğrenmeyi öğrenirler, mezun olduklarında ise CV’lerinde aldıkları açık kitlesel platform eğitimleri ile fark yaratırlar.