Skip to content

İç Mimarlık

İç Mimarlık, günümüzde farklı gereksinimler için iç mekanların düzenlenmesinin çok ötesinde, algısal ve davranışsal boyutların giderek öne çıktığı, disiplinler arası bilimsel araştırma alanları oluşturan, mekan – insan ilişkisi üzerine yeni kavrayışların ve kuramların geliştirildiği çok hızla değişen ve gelişen bir alan görünümündedir. İç Mimarlık Programımız bu bakış açışı ile İç Mimarlık eğitiminin yeni açılımlarla ele alınması gereği üzerine kurgulanmıştır.

İç Mimarlık Programı, eğitimin merkezine mekan tasarımı üzerine eleştirel bakış açıları geliştirmeyi yerleştirir. Program, öğrenciye disiplinler arası araştırma ve tasarlama prensiplerini aktarmayı ve sanat, tasarım ve mimarlık bilgilerini çok farklı iç mekan tasarım uygulamalarına yönelik olarak bir araya getirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Bölüm Burs Oranı Puan Türü 2023 Taban Puan 2023 Taban Puan Başarı Sırası 2023 Kontenjan
İç Mimarlık %100 SAY 411,9702 96.455 6
İç Mimarlık %100 (DB) SAY 376,5602 142.626 1
İç Mimarlık %100 (ŞGYB) SAY -* -* 1
İç Mimarlık %50 SAY 281,5515 407.238 35
İç Mimarlık Ücretli* SAY 267,8580 482.433 4

İç Mimarlık Bölümümüzün eğitim – öğretim dili %100 İngilizce’dir.

*2023 YKS Yerleştirme sonuçlarına göre söz konusu programın taban puanı oluşmamıştır. Belirtilen puan ve sıralama, yerleşen son öğrencinin puan ve sıralamasıdır.

DB: Deprezede Bursu

ŞGYB: Şehit / Gazi Yakını Bursu

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tam Zamanlı Akademik Kadro

Adı Soyadı
Bölüm
Prof. Dr. Arda İnceoğlu Mimarlık
Prof. Dr. Şebnem Yücel (Dekan Vekili) Mimarlık
Doç. Dr. Ayşe Hilal Uğurlu Mimarlık
Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Özdemir Mimarlık
Dr. Öğr. Üyesi Tomris Akın Mimarlık
Dr. Öğr. Üyesi Ozan Avcı Mimarlık
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Zeynep Aydemir Mimarlık
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sezgin İç Mimarlık
Dr. Öğr. Üyesi Sevince Bayrak Göktaş İç Mimarlık
Dr. Öğr. Üyesi Esra Sert Mimarlık
Dr. Öğr. Üyesi Büşra Ünver Mimarlık
Dr. Öğr. Üyesi Benek Çinçik İç Mimarlık
Öğr. Gör. Didem Sağlam Mimarlık
Öğr. Gör. Derya Uzal İç Mimarlık
Öğr.. Gör. Eda Yeyman İç Mimarlık
Ar. Gör. Buket Samancı Mimarlık
Ar. Gör. Hasan Murad Adalı Mimarlık
Ar. Gör. İrem Naz Kaya İç Mimarlık

Öğrenci Başarılarımızdan Örnekler

Bölüm Başkanları

Mezunların Gözünden MEF

Öğrenci Gözünden MEF

MEF'li Aileler