Aday Öğrenciler

Hukuk ve Sinema

Hukuk ve Sinema

ETKİNLİK ADI:
 
Hukuk ve Sinema

 
KONU: 

Meslek seçimi sürecinde olan öğrencilerin tercih etmeyi düşündüğü alana ilgilerini ortaya çıkarmak ve hukuk mesleğini görsel bir sanat aracılığıyla tanıtmak amacıyla hukuki açıdan sorun yaratabilecek bireysel ve toplumsal olayların hukuksal yönünün ortaya konmasına yönelik konularda farklı tür filmler izlenmesi; bu filmler doğrultusunda temel hukuk konuları, haklar ve özgürlükler (örneğin, yaşama hakkı: ötanazi, inanç özgürlüğü: vicdani ret, küçük düşürücü, aşağılayıcı muamele: eğitimde şiddet, adil yargılama: makul şüphe, oy hakkı: cinsiyet ayrımcılığı), siyasal sistemler vb. konulara dair tartışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

                            
SÜREÇ
 
90-120 dakikalık bir film izlenmesi ve ardından filmde ele alınan konuların karşılıklı konuşulması, değerlendirilmesi ve filme yer alan hukuksal konularda bilgi aktarımı yapılması planlanmıştır. Aşağıdaki filmlerin izlenmesi planlanmıştır, filmle ilgili fragmanlara linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:
 
21 Şubat 2017, Salı:
12 Kızgın Adam/Twelve Angry Man
Fragman:


 
 
21 Mart 2017, Salı
Demir Çeneli Melekler/Iron Jawed Angels
Fragman:


 
 7 Nisan 2017, Cuma
Muhammed Ali: En Büyük Kavga/Muhammed Ali: Muhammad Ali's Greatest Fight


 
18 Mayıs 2017, Perşembe
İçimdeki Deniz/ The Sea Inside

 
 
SÜRE:
 
3 saat (İzleme ve tartışma)
 
 
YÜRÜTÜCÜLER:


Yrd. Doç. Dr. Emine Karacaoğlu
Arş.Gör. Atagün Mert Kejanlıoğlu
 
 

 
 
 
 

Sosyal Medya